Projekt Unijny

Sylwia Szulwach ADVENTURES
realizuje Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Nowe przygody, szansą na kryzys”

 

 

Cel projektu:

Zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe w Sylwia Szulwach ADVENTURES poprzez rozszerzenie oferty podstawowej Ośrodka Konnego Kolibki oraz dzięki wykorzystaniu rozwiązań proekologicznych.

Planowane efekty projektu:

Zakup symulatora jazdy konnej pozwolił na znalezienie się w czołówce europejskich ośrodków jeździeckich – w Polsce żaden ośrodek nie dysponuje urządzeniami tego rodzaju. W efekcie realizacji założeń projektowych firma ADVENTURES uzyskała nowe – doskonałe narzędzie służące rozwijaniu głównych usług oferowanych przez Ośrodek oraz usług nowych dotyczących profilaktyki i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i leczeniu osób z niepełnosprawnością.

Dla początkujących jeźdźców skorzystanie z symulatora zmniejszy urazowość i lęk, a co za tym idzie paniczne reakcje podczas pierwszego kontaktu z żywym koniem i pomoże w rozwijaniu umiejętności jeździeckich bez stresu i dyskomfortu dla koni.

Dla osób wymagających hipoterapii, osób w podeszłym wieku, możliwość przyzwyczajenia się do ruchu, sposobu reagowania ciałem na ruch konia, na fantomie, stanie się elementem znacznie podnoszącym komfort aklimatyzacji z żywym zwierzęciem.

Symulator dzięki rozbudowanemu oprogramowaniu będzie przydatny nie tylko początkującym adeptom jeździectwa, ale również jeźdźcom na wysokim poziomie zaawansowania, jako forma treningu dodatkowego. Bardzo ważny jest również aspekt eliminacji niekomfortowej sytuacji dla odczuwającego emocje zwierzęcia.

Wykorzystanie rozwiązania ekologicznego jakim jest system fotowoltaiczny wpłynęło znacząco na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko przez firmę – firma nie wytwarza dodatkowych zanieczyszczeń, hałasu, dwutlenku węgla ani w żaden inny sposób nie będzie wpływa negatywnie na środowisko naturalne.

Instalacja fotowoltaiki wpłynęła również na zmniejszenie kosztów działalności w tym zakresie, ponieważ pozwoliła nie tylko samodzielnie produkować energię na własne potrzeby, ale także uniezależnić się od dostaw prądu z sieci, a w efekcie także cen dostawców, tym samym zaś zwiększyła bezpieczeństwo energetyczne firmy.

Wartość całkowita Projektu: 266 643,68 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE:  154 633,33 PLN